ý nghĩa việc giữ hỏa trong nhà

Giữ hỏa cho bếp, giữ lửa cho nhà mang lại nhiều điều tốt

vvv

Đồng thời cha ông ta vẫn luôn lưu ý rằng: Nhà mà không có bếp hoặc bếp không thường xuyên đỏ lửa thì chỉ được